ПУБЛІЧНИЙД ОГОВІР (ОФЕРТА)

на замовлення, придбання, продаж і доставку товарів 

Цей договір між ФОП "Дмитрієва Ю. Е.", в подальшому «Продавець» і користувачем послугами інтернет-сайту, в подальшому - «Замовник», є договором доручення на замовлення, придбання та доставку Товарів і визначає основні умови замовлення, придбання та доставки товарів через інтернет-сайт https://futbolka-optom.com Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору купівлі-продажу товарів (далі - Договір) на наступних умовах.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі - "Оферта") - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - "Договір") на умовах, що містяться в справжній Оферті, включаючи усі Додатки.

1.2. Замовлення - рішення Замовника замовити товар і його доставку, оформлене на інтернет-сайті і/або доручення на придбання і доставку товарів. 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернет-магазину https://futbolka-optom.com купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є публічним, тобто, Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення. 

2.4. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов цього пропозиції (оферти). 

2.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Пропозиції) шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

  • Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);  
  • Він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче в Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мета обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий. 

3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціни вказані на сайті https://futbolka-optom.com є орієнтовно-ознайомчими і можуть змінюватися.

3.2.Ціна на кожну позицію Товару узгоджується з Продавцем, згідно кількості купуємого товару та інших чинників.

3.3. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

3.4. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

3.5. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення. 

3.6.Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається. 

3.7. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів. 

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора по телефону: 

  • (044) 240-25-57

  • (063) 100-73-30

  • (063) 710-39-00

  • (067) 381-13-16

  • (063) 535-44-74

  • (095) 857-33-22

 або за допомогою сайту https://futbolka-optom.com

4.2. При реєстрації на сайті Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

4.2.1. Прізвище та ім'я Покупця або вказаної ним особи (одержувача); 

4.2.3. Адреса електронної пошти; 

4.2.4. Контактний телефон.

4.3. Наименование, количество, артикул, цена выбранного Покупателем Товара указываются в корзине Покупателя на сайте https://futbolka-optom.com

4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при купівлі товарів.

4.5.При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. цієї Оферти.

4.6. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті або при оформленні Замовлення через Оператора. 

4.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сайті або видачі Продавцем Покупцеві касового або товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату Товару. 

5. УМОВИ І ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ-ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

5.1. Способи, порядок і терміни доставки товарів вказані на сайті в розділі "Доставка". Порядок і умови доставки замовленого товару Покупець погоджує з оператором інтернет-маркету в момент оформлення покупки. 

5.2. Доставка товару здійснюється шляхом самовивозу купленого товару Покупцем, або із залученням третіх осіб (перевізника).

5.3. Покупець перевіряє відповідність Товару умовам кількості і асортименту безпосередньо при його прийомі. У разі виявлення невідповідності Товару умовам Договору Покупець має право відмовитися від такого Товару або вимагати надати Товар, який відповідає умовам Договору.

5.4. На вимогу Покупця і за його рахунок Продавець здійснює відправку Товару перевізником в пункт призначення, зазначеного Покупцем при замовленні товару, про що повідомляє Покупця в день відправлення Товару шляхом надсилання електронного повідомлення із зазначенням: найменування перевізника, адреса складу перевізника, на який відправлено Товар, номер товарно-транспортної накладної перевізника.

5.5. Ризик випадкового пошкодження або знищення Товару переходить до Покупця в момент передачі Товару перевізнику.При оформленні замовлення Покупець повинен самостійно оцінити необхідність і суму страхування відправляємого йому вантажу. Продавець не несе відповідальності за втрату і пошкодження вантажу під час перевезення транспортною компанією. Всі свої претензії по пошкодженій або втраченого вантажу Покупець має право виставити перевізнику.

5.6.У разі виявлення Покупцем невідповідності отриманого Товару умовам замовлення по кількості, асортименту з вини Продавця, Продавець зобов'язаний забезпечити відправлення Товару, який відповідає умовам замовлення і повернення Товару, який не відповідає умовам замовлення за свій рахунок не пізніше п'яти днів з дати отримання повідомлення про неналежне виконання зобов'язань. Покупець зобов'язується повідомити про невідповідність Товару умовам Договору не пізніше наступного дня з дати отримання його від перевізника.

5.7. Покупець має право повернути Товар належної якості, не має ознак експлутатціі і/або використання, протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати його отримання. При цьому, Товар повинен бути в упаковці виробника (якщо упаковка передбачена виробником) і в супроводі документів, за якими він був отриманий Покупцем.

5.8. Покупець, який систематично купує товар для подальшого перепродажу Товару третім особам (категорії Покупців, що мають ознаки підприємницької діяльності: "ФОП", "ТОВ", "рекламне агентсво" і т.п.), в праві повертати Товар належної якості з урахуванням обмежень, встановлених цим пунктом. Такий Покупець має право повернути Товар належної якості в рамках «ліміту повернень»: на суму, що не перевищує 10% від вартості переданого (відвантаженого) в поточному місяці товару. При цьому повернення Товару таким Покупцем є підставою для стягнення з нього штрафу в розмірі 20% від ціни, що повертається Товару.

5.9. Товар належної якості, за яким є спеціальна позначка про те, що він є акційним не підлягає поверненню і повертається з огляду на таке. У разі повернення такого Товару Покупцем в порядку, встановленому законодавством, а також у разі відмови Покупця від його прийняття, Продавець повертає кошти, сплачені Покупцем за такий товар, тільки після продажу цього товару третій особі (іншому покупцеві).

5.10.Якщо умовами виробника передбачена відвантаження Товару єдиною упаковкою на кілька товарів, а Покупець виявляє бажання придбати такий Товар в роздріб або дрібним оптом (частина товару з однієї загальної упаковки), внаслідок чого при поверненні такого якісного Товару його неможливо ідентифікувати або здійснити повторний продаж іншому покупцеві такий товар, поверненню не підлягає.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на сайті https://futbolka-optom.com і придбаних у Продавця. 

6.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

6.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору. 

6.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону. 

7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір укладено на невизначений термін до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором.

7.2.Всі повідомлення за цим Договором здійснюються в електронній формі шляхом направлення відповідної інформації на вказану Покупцем адресу електронної пошти. Сторони підтверджують обов'язковість документів, відправлених в електронній формі, до виконання.

7.3. Покупець повідомлений про те, що надані їм персональні дані в складі відомостей, зазначених при узгодженні замовлення, що підлягають обробці (збирання, зберігання та використання) Продавцем в своїй основі персональних даних «Клієнти», яка створена з метою забезпечення господарської діяльності продавця і підтримки правовідносин з контрагентами.

7.4. Правовідносини, що виникають між Сторонами на підставі цього Договору, регулюються положенням цього Договору, а в частині, яка не врегульована договором, - Цивільним Кодексом України, Законом «Про захист прав споживачів» та іншими актами законодавства України.

АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ

ФОП "Дмитрієва Ю. Е." 

Адреса: 01042 Україна, вул Іоанна Павла II, 4/6-В, офіс 304

ЄДРПОУ 2698215604

ІПН 2698215604

Рахунок:  UA463052990000026006036211309 

ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Тел.: +38 (063) 100-73-30

E-mail: info@futbolka-optom.com

Сайт: www.futbolka-optom.com

Платник єдиного податку, 2 група

Бренды

B&C Collection
Fruit of The Loom
Stedman
coFEE
Headwear
Sol's
Roly
NANO
JHK
Atlantis
Just Hoods by AWDis


Оптовий продаж футболок в Україні досить розвинений сегмент ринку промоодягу і, насамперед, тісно пов'язаний з рекламним ринком, оскільки основними покупцями цієї продукції є компанії, що надають рекламні послуги. Адже, завдяки своїй популярності та доступності, футболки давно вже стали не лише предметом гардеробу, а й якісним рекламним носієм. У гардеробі будь-якої людини частка присутності футболок займає найвище становище, порівняно з іншими видами одягу та рекламними агенствами успішно використовують даний момент у своїй безпосередній роботі.

Для самореклами своєї фірми та формування командного духу всередині колективу багато компаній воліють самостійно купити футболки оптом України, щоб, надалі, замовити корпоративні футболки для своїх потреб. Звичайно ж завжди найпростіше замовити корпоративні футболки у спеціалізованих компаніях, які займаються продажем та нанесенням логотипів на одяг. Цей шлях збереже ваш час, а найголовніше нерви в цілості та безпеці і більше того, вам не варто переживати за якість. Коли ви купуєте корпоративні футболки на замовлення, вам необхідно лише правильно поставити завдання компанії-виконавцю та надати логотипи, корпоративні кольори, які використовує ваша організація. Особливу увагу при замовленні корпоративного одягу слід приділяти розмірам, тому що існують розбіжності в розмірних сітках різних виробників. Слід пам'ятати, що багато торгових марок виробляють маломірні моделі і більші і тому цей момент теж необхідно враховувати. Адже навіть чудова футболка з класним принтом може зіпсувати весь вигляд, якщо висітиме як мішок на її власнику.

При виборі футболок слід враховувати, що щільність тканини, з якої виготовлені футболки, впливає не тільки на ціну виробу, але й на те, як довго носитиметься футболка і не втрачатиме свого первісного вигляду. Як правило, постачальники та продавці футболок завжди вказують цей параметр у своїх каталогах біля кожної моделі футболок. Також варто звертати увагу і на те, чи є компанія, в якій ви збираєтеся купити футболки в Україні, імпортером текстилю чи всього лише є перекупником необхідного вам товару.

Існує багато типів бізнесу, в яких власнику компанії просто необхідно купити корпоративні футболки та одягнути в них свій персонал для використання таких футболок як уніформа. такий підхід затребуваний насамперед у магазинах, щоб клієнт міг відрізнити торгового представника від рядового окупника. За великим рахунком, замовлення корпоративних футболок має сенс для більшості компаній, незалежно від сфери діяльності, але насамперед це дуже затребуване в компаніях, які задіяні у сфері послуг.

Відвідайте практично будь-яке кафе або ресторан, торговий центр або автосалон і обов'язково побачите співробітників цих закладів у корпоративному одязі.

Коли ви купуєте футболки оптом, завжди необхідно пам'ятати, що найчастіше купити білі футболки буде дешевше ніж кольорові і якщо у вас немає вимог щодо кольору, то футболки білого кольору дозволять вам здешевити покупку.

Дуже часто буває так, що вам необхідно купити футболки оптом з нагоди проведення будь-якого заходу, який проходитиме в найближчому майбутньому і ви маєте достатній запас часу для того, щоб вам привезли необхідні футболки на замовлення. Як правило, футболки на замовлення вам обійдуться дешевше, оскільки до їхньої ціни не будуть включені складські та інші витрати компанії-постачальника. Зазвичай такий формат роботи влаштовує будь-яку компанію-імпортера рекламного текстилю, тому тут не повинно виникнути складнощів. Головне, щоб ви мали достатній часовий ресурс, необхідний для роботи у форматі "футболки на замовлення".

Ну і найголовніше ..... Найголовніше в пошуку "Де купити футболки в Україні недорого" вміти користуватися пошуковими сервісами (наприклад Google). Потрібно вміти знаходити, а найголовніше – аналізувати знайдену інформацію. Оскільки, не завжди в ТОПі видачі за запитом "футболки в Україні недорого" вам будуть запропоновані варіанти, що відповідають вашим вимогам. Адже пошукові алгоритми поки що не в змозі зазирнути на склад компанії перевірити реальну наявність із декларованим чи визначити реальні терміни, за які вам привезуть футболки на замовлення в Україну. Але все ж, пошукові системи дадуть вам лише уявлення про те, які компанії пропонують футболки в Україні і орієнтовно за якими цінами. Для початку це буде достатній обсяг інформації від якого можна відштовхнутися. Далі все залежатиме від ваших здібностей шукати, знаходити та аналізувати.

Що потрібно знати вибираючи фуболки на замовлення. Насамперед необхідно визначиться з якістю виготовлення футболок та для якого заходу вам потрібно купити футболки. Дуже часто буває необхідно купити футболки дешево для проведення разової акції та не вимагається від них тривалої експлуатації.

В цьому випадку не варто піклуватися про те, хто і де зробив дану футболку і чи відповідає її показники щільності заявленим параметрам. При покупці таких футболок вирішальне значення при виборі має ціновий фактор. Але найчастіше від футболок потрібно якомога триваліший термін служби, щоб якомога довше і більше людей бачили нанесений ними логотип, зображення чи рекламний слоган. Тут одним із вирішальних значень, крім цінового фактора, грає якість виготовлення футболки та відповідність матеріалу, з якого вона зроблена, заявленої щільності.

Як правило, якщо вам необхідно купити футболки на замовлення, вас насамперед цікавитимуть футболки з печаткою. Вибираючи постачальника таких футболок, слід враховувати і той фактор, чи ваш друкар футболок є їх безпосереднім іпортером, чи він їх перекуповує у свою чергу, в іншої компанії-іпортері. Природно, що замовляючи футболки з печаткою в компанії-іпортері, ви можете отримати більш привабливу ціну на них і заощадити пристойну суму грошей. Також варто ознайомитись із переліком клієнтів, які до вас замовляли футболки з печаткою у цій компанії.

Практично всі компанії, які наносять друк на одязі, мають у своєму арсеналі зразки футболок з нанесенням друку різними методами. То яким методом вам будуть наносити зображення на футболки теж безпосередньо вплине на кінцеву вартість виробу. Тому завжди варто виїхати до вашого друкаря в офіс та особисто ознайомиться з різними варіантами нанесення.

Часто буває так, щоб ви отримали свої футболки дешево, вам може знадобитися купити футболки в одній компанії, а замовити нанесення друку в іншій. Але цей варіант пов'язаний з тим, що ви повинні особисто брати участь у транспортуванні від однієї компанії до іншої і у разі виникнення проблем - друкар звинувачуватиме ту компанію де ви купуєте футболки, а продавець футболок звинувачуватиме друкаря. Тому найнадійніший варіант – замовляти нанесення у продавця футболок. При такому підході до справи ви відразу позбавляєте себе зайвих проблем, які можуть виникнути у процесі провадження всього тиражу. Будь-які проблеми, які можуть виникнути з якістю кінцевих виробів, доведеться вирішувати вашому контрагенту за умовчанням.

Ми сподіваємося, що наші поради нададуть вам відчутну підтримку у пошуку постачальника та безпосередньо покупці футболок. Будемо раді, якщо в якості свого партнера ви оберете саме нашу компанію.